Wykłady i wystawy związane z obchodami jubileuszu 100-lecia odnalezienia pierwszego fragmentu Meteorytu Morasko:

 • 19.09.2014 - Wykłady Profesora Johna T. Wassona z UCLA, USA

  W dniu 19.09.2014 serdecznie zapraszamy na dwa wykłady Pana Profesora J.T. Wassona, które odbędą się dzięki wsparciu finansowemu w ramach Programu „Akademicki i naukowy Poznań”
  ( www.poznan.pl/mim/studia//).

  Profesor Wasson jest światowej sławy specjalistą zajmującym się tzw. kosmochemią, zwłaszcza ewolucją dysku protoplanetarnego, tworzeniem się materii kosmicznej, meteorytami żelaznymi i kamiennymi oraz pochodzeniem tektytów. Jest to pierwsza wizyta Profesora w naszej części Europy.

  Pierwszy z zaplanowanych wykładów odbędzie się o godzinie 11:00 w Instytucie Geologii UAM i będzie poświęcony meteorytom żelaznym:

  Drugi wykład będzie wykładem popularno-naukowym i odbędzie się o godzinie 18:00 w Auli Lubrańskiego Collegium Minus UAM:

 • 29.9.2014 - Wykłady i wystawy powiązane z Nocą Naukowców

  W tym roku już kolejny raz m.in. na terenie Poznania, przy udziale wielu Uczelni i Instytucji zostanie zorganizowana Noc Naukowców (www.nocnaukowcow.pl). W ramach tego wydarzenia przygotowano wiele atrakcji (program).

  Bezpośrednio z jubileuszem 100-lecia odkrycia pierwszego fragmentu Meteorytu Morasko powiązane są:

  1. Retransmisja wykładu otwartego Pana Profesora Johna T. Wassona, który został wygłoszony 19.09 (sala 21, godzina 20.30-21.30, budynek Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych na ulicy Dzięgielowej 27)
  2. Wystawa grafik przedstawiających historię odnalezienia poszczególnych fragmentów Meteorytu Morasko (hol przed Pracownią Muzeum Ziemi WNGiG, ul. Dzięgielowa 27)
  3. Specjalnie sprowadzona z tej okazji z Krakowa wystawa zdjęć astronomicznych „Niebo z Ziemi – From Earth to the Universe” (Park przed Obserwatorium Astronomicznym, ul. Słoneczna 36)
 • Październik – Listopad 2014 Wystawa zdjęć astronomicznych „Niebo z Ziemi”

  Wystawa została przygotowana z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii 2009 (www.fromearthtotheuniverse.org). Liczy ponad 50 unikatowych zdjęć pozwalających poznać piękno Wszechświata. Wystawę do tej pory można było oglądać w roku 2009 m.in. na Krakowskich Plantach. W Poznaniu ta unikatowa wystawa najpierw zagości na ulicę Słoneczną przed budynek Obserwatorium Astronomicznego (w okolicach Nocy Naukowców), później natomiast zostanie wystawiona przed budynkiem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych na ulicy Dzięgielowej. Docelowo, o ile na to pozwolą warunki atmosferyczne, wystawę przed WNGiG będzie można podziwiać do 12 Listopada 2014.

Serdecznie Zapraszamy!