PROGRAM KONFERENCJI JUBILEUSZOWEJ
100-lecia odnalezienia pierwszego fragmentu Meteorytu Morasko
12.11.2014
8.15 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15 Rozpoczęcie konferencji
9.15 – 9.45 O pochodzeniu meteorytów i planetoid zbliżających się do Ziemi
dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, UAM - Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
9.45 – 10.30 Meteoryty w historii Ziemi
prof. dr hab. Łukasz Karwowski, UŚ– przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Meteorytowego
10.30 – 11.00 How meteorite impacts shaped the evolution of the planetary system
dr. Kai Wüennemann, Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie
11.00 – 11.30 Przerwa
11.30 – 12.00 Historia badań meteorytu Morasko
prof. dr hab. Andrzej Muszyński, UAM
12.00 – 12.30 Miejsce upadku Meteorytu Morasko w kontekście morfogenezy obszaru
prof. dr hab. Wojciech Stankowski, UAM
12.30 – 13.00 Skutki upadku meteorytu Morasko
dr Witold Szczuciński, UAM
13.00 – 13.15 Rezerwat Meteorytu Morasko jako obszar leśny
Zbigniew Szeląg - Nadleśniczy w Nadleśnictwie Łopuchówko
13.15 – 13.30 Rezerwat Meteoryt Morasko przyrodniczą perełką Wielkopolski
dr inż. Andrzej Kepel - Prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra
13.30 Zamknięcie konferencji
14.00 Wycieczka do Rezerwatu Morasko.

Program do pobrania

Wystąpienia i prelegenci

 • O pochodzeniu meteorytów i planetoid zbliżających się do Ziemi
  dr hab. Agnieszka Kryszczyńska - Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM; Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

  W naszym Układzie Słonecznym jest mnóstwo małych ciał, które dzielimy na trzy podstawowe grupy: planetoidy, komety i meteoroidy. Meteoroidy są tak małe, że nie dostrzegamy ich nawet przez największe teleskopy. Komety pokazują się w pełnej krasie dopiero wtedy, kiedy zbliżają się do Słońca i rozwijają przepiękne warkocze. Planetoidy natomiast, zwykle poruszają się po orbitach dookoła Słońca w tzw. Głównym Pasie, czyli pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Ale spotykamy je również w innych miejscach, na przykład na orbitach przecinających orbitę Ziemi czy innych planet. Procesy, które są odpowiedzialne za wędrówki (migracje) małych ciał w Układzie Słonecznym poznasz na tym wykładzie. Zdarza się, że okruchy skalne wpadają do ziemskiej atmosfery tworząc zjawisko meteoru, popularnie nazywane spadającą gwiazdą. Jeszcze rzadziej fragmenty meteoru nie spalają się całkowicie w atmosferze i upadają na powierzchnię Ziemi w postaci meteorytu. Badania meteorytów pokazały, że niektóre z nich pochodzą z Księżyca, Marsa czy planetoidy Westa. Jak dotarły na Ziemię dowiesz się również podczas tego wykładu.

 • Meteoryty w historii Ziemi
  prof. dr hab. Łukasz Karwowski - Uniwersytet Śląski; przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Meteorytowego.

  Referat będzie mówił o wpływie meteorytów na historię naszej planety. Od momentu jej powstania do czasów obecnych. Główny nacisk będzie położony na kratery meteorytowe, które wywoływały lokalne kataklizmy. Dostarczanie materii meteorytowej przez 4,5 miliarda lat spowodowało zapewne znaczący wzrost masy naszej planety. Efekty spadku dużych ciał mogły przyczynić się do zmian życia głównie świata zwierzęcego w przeszłości geologicznej. Jakie argumenty są za a jakie przeciw?

 • How meteorite impacts shaped the evolution of the planetary system
  dr Kai Wüennemann - Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie.

  The accretion of planets, the formation of the moon, the continues bombardment of planetary surfaces, the formation of a habitable environment, the extinction of dinosaurs, and environmental consequences of future events are all the product of the hypervelocity collision of asteroids and comets with the terrestrial plants including the Earth. The presentation comprises the collision history of the inner solar system from the early bombardment to recent events such as the Morasko crater field and the Chelyabinsk meteorite fall.


 • Miejsce upadku Meteorytu Morasko w kontekście morfogenezy obszaru
  prof. dr hab. Wojciech Stankowski – Instytut Geologii UAM.

  Rzeźbę Wielkopolski wygenerowały zjawiska właściwe ostatniemu glacjałowi, wraz z późniejszymi przemianami. Wśród tych ostatnich decydującą role odegrały procesy okresu postglacjalnego, z degradowaniem wieloletniej zmarzliny, a następnie czynnikami fito- i pedogenicznymi. Szczególne zdarzenie zaistniało około 5000 lat BP, w postaci deszczu meteorytów. Skutkiem jest obecność licznych pozaziemskich metalicznych obiektów, oraz form rzeźby impaktowej. Morasko jest jednym z niewielu miejsc na globie ziemskim o istnieniu pozaziemskiej materii i form związanych z jej upadkiem.

 • Skutki upadku meteorytu Morasko
  dr Witold Szczuciński – Instytut Geologii UAM.

  Wykład przedstawia wstępne wyniki badań nad skutkami upadku meteorytu Morasko oraz metody ich uzyskiwania. Metody te to zarówno badania rzeźby kraterów, zasięgu i składu osadów wyrzuconych podczas uderzenia meteorytu, badania naturalnych archiwów geologicznych - osadów jezior i torfowisk jak i modelowanie numeryczne impaktu. Badania te są prowadzone w ramach międzynarodowego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 • Rezerwat Meteoryt Morasko przyrodniczą perełką Wielkopolski
  dr inż. Andrzej Kepel - Prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra.

  Gdy w okolicach obecnego Moraska spadł meteoryt, większość obszaru Wielkopolski porastały żyzne lasy dębowo-grabowe, zwane grądami. Do dziś przetrwało ich niewiele, a ten otaczający kratery w rezerwacie Meteoryt Morasko ma charakter niemal wzorcowy. Podczas zaledwie godzinnego spaceru w tym rezerwacie można zobaczyć także kilka innych typów lasów, w tym łęg, ols, dąbrowę i nasadzenia sosnowe z cechami boru. Występują w nich charakterystyczne gatunki roślin, grzybów i zwierząt. Duże walory przyrodnicze mają też występujące tu zbiorniki wodne różnego pochodzenia.

 • Rezerwat Meteorytu Morasko jako obszar leśny.
  Zbigniew Szeląg – Nadleśniczy w Nadleśnictwie Łopuchówko

  Rezerwat Morasko znajduje się w niewielkim kompleksie leśnym w północno zachodniej części miasta Poznania. Teren rezerwatu jest w całości własnością Skarbu Państwa. Zarząd nad gruntami wchodzącymi w skład rezerwatu pełni Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko.

  W rezerwacie oprócz występowania pozaziemskiej materii spotykamy się bardzo bogatą szatą roślinną i licznymi reprezentantami świata zwierząt. Rezerwat, to jednak przede wszystkim - las ze wszystkimi zjawiskami i problemami związanymi z antropopresją, zagospodarowaniem i ochroną.

 • Historia badań meteorytu Morasko
  prof. dr hab. Andrzej Muszyński – Instytut Geologii UAM.

  Prezentacja pokaże historię odkrycia i badań meteorytu Morasko. Na zdjęciach pokazane zostaną znalezione większe fragmenty meteorytów. Badania z lat 50-tych, 70-tych oraz współczesne zostaną krótko omówione. Przedstawiony zostanie stan badań nad meteorytem oraz bieżące badania w zespole międzynarodowym.

Organizatorzy:

 

Patronat honorowy:

 

Patronat medialny:

 

Konferencja jest współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego