Rezerwat Meteoryt Morasko - Perła Europy

 

Pracownicy i studenci Instytutu Obserwatorium Astronomiczne oraz Instytutu Geologii UAM, ekolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra oraz społecznicy z organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania podjęli się projektu stworzenia nowej ścieżki dydaktycznej na terenie rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”.

Rezerwat przyrody “Meteoryt Morasko” jest miejscem szczególnym ze wględu na jego walory przyrodniczne oraz naukowe. Można by powiedzieć że jest miejscem niezwykłym na skalę Polski, Europy a nawet świata. Na terenie rezerwatu znajduje się siedem kraterów uderzeniowych oraz odnajdywane są liczne meteoryty. Pierwszy meteoryt na terenie rezerwatu odkryto w 1914 roku. Dwa największe meteoryty w Polsce („Rudy” oraz „MeMorSS”) także odnaleziono na terenie rezerwatu. Na pewno rezerwat jest miejscem wartym wyeksponowania i powinien być dumą mieszkańców Poznania i Polski. Z tych właśnie względów postanowiliśmy odbudować ścieżkę dydaktyczną na terenie rezerwatu, uporządkować i urozmaicić ją, zachęcając Poznaniaków i nie tylko do odwiedzenia tego wspaniałego miejsca i poznawania jego tajemnic. Mamy nadzieję również rozpromować to miejsce poza granicami Poznania, a także Polski.

Poprzednia ścieżka dydaktyczna powstała 20 lat temu dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody “Salamandra”. W tej chwili jest ona już mało aktualna informacyjnie oraz technologicznie. W ciągu ostatnich lat nastąpił znaczny postęp w badaniach nad meteorytem Morasko oraz samymi kraterami. Znamy także coraz więcej kraterów impaktowych na Ziemi. Tutaj warto podkreślić, że kratery na terenie rezerwatu Morasko były jednymi z pierwszych potwierdzonych kraterów uderzeniowych na Ziemi. Jednym z przedstawianych elementów edukacyjnych na ścieżce ma być właśnie porównanie kraterów Moraskich z podobnymi miejscami w Polsce, Europie i na świecie i podkreślenie ich wagi pomiędzy innymi kraterami. Chcielibyśmy również przedstawić zwiedzającym sam proces poznawczy związany z prowadzeniem badań naukowych. Podobnie jak w przypadku wielu innych kraterów na świecie istniało wiele hipotez dotyczących ich genezy. W szczególności omawiane były dwie hipotezy: impaktowa oraz wytopiskowa (związana z wytapianiem się ustępującego lodowca podczas ostatniego zlodowacenia). Obecny stan wiedzy definitywnie potwierdza meteorytowe pochodzenie kraterów.

Do wybudowania nowej ścieżki, potrzebne są fundusze, które zbieramy jako darowizny na konto PTOP Salamandra. Fundusze przeznaczymy na zakup stelaży do tablic edukacyjnych, nadruki plansz, a także pokrycie pozostałych wydatków związanych z infrastrukturą i przygotowaniem materiałów (filmów, animacji, gier itp.). Do odnowienia ścieżki potrzebujemy minimum 50 000 pln. Fundusze na ten cel zbieramy jako wpłaty od osób prywatnych. Ciągle poszukujemy także firm chętnych do wsparcia naszej inicjatywy.

Dojazd do Rezerwatu: Autobus 902 z pętli autobusowej na os. Jana III Sobieskiego

Jeśli chcesz wesprzeć budowę nowej ścieżki na terenie rezerwatu, możesz wpłacić dowolną kwotę na konto:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra
Numer konta: 31 1020 4027 0000 1802 0401 6929
Tutuł przelewu: Morasko

lub

Przekazać 1% podatku: KRS "Salamandry": 0000117212 Cel szczegółowy: Morasko